Vejlederne

Vi er en gruppe partnere og vejledere med baggrund i erhvervslivet, enten fra egen virksomhed og/eller fra lederstillinger i større eller mindre virksomheder.

Ole Bay

Ole har en baggrund som maskinmester og erhvervsøkonom. Han har stor erfaring og indsigt i start-up verdenen, hvor han bl.a. selv har startet to salgs- og produktionsvirksomheder, som begge er solgt til udenlandske børsnoterede koncerner. Ole har været Business Angel i BA-Copenhagen og i Dan-Ban i en lang årrække og har samtidigt arbejdet som sparringspartner for flere virksomheder. 

Kontaktes på olebay1@mail.dk.
Se mere på https://www.linkedin.com/in/ole-bay-jensen

Klaus Baagø Nielsen

Klaus har i hele sin karriere arbejdet med salg og markedsføring. I alle sammenhænge har forretningsudvikling været omdrejningspunktet. Han har med succes opbygget forretning i Danmark og i det meste af verden gennem sin karriere i en række brancher, senest som VP Sales & Marketing i en international servicekoncern med fokus på digitalisering. Klaus har arbejdet med Produktlanceringer, Konceptudvikling, Strategi for hvordan gå til marked og hvordan sælge værdi- og videns baseret. Klaus har uddannet sælgere i store dele af verden og coachet datterselskaber / branch-offices og start-ups i, hvordan organisere sig for at lykkes fremadrettet med at nå firmaets målsætning. Klaus arbejder ubesværet på alle niveauer og er en nysgerrig person med fokus på at forstå kunden / medarbejderen, så den bedst mulige personlige løsning opnås. Han har en baggrund fra CBS. 

Kan kontaktes på +45 21 14 81 11.
Se mere på: https://www.linkedin.com/in/klaus-baag%C3%B8e-nielsen-559571/

Klaus Bjerrum

Klaus er 54 år og er uddannet indenfor levnedsmiddelvidenskab, er brygmester og har en HD i Udenrigshandel. Han har haft en aktiv C-suite karriere og virker nu som selvstændig konsulent inden for industrirådgivning, M&A support og som aktivt bestyrelsesmedlem i et mindre antal virksomheder. Han har stor appetit på at hjælpe SMV’er med at finde, hvor de kan skabe værdi og differentiere sig i forhold til konkurrenterne. Klaus’ passion er vækst og produktivitet i bredest forstand. At skabe værdi gennem mennesker og projekter. Han har et stærkt drive for perfektion og for at forbedre sig hele tiden. Klaus arbejder strategisk og helst hvis dagsordenen er vækst, og der er fokus på overskud gennem innovation.

Kontaktes på tlf. 23 39 00 35 og e-mail klaus@bjerrum.dk.
Se mere på: https://linkedin.com/in/klausbjerrum.

Foto-Carlo Chow

Carlo Chow

Carlo har en karriere fra den finansielle sektor, hvor han var vicedirektør og adm. direktør i forskellige pengeinstitutter gennem 16 år. Efterfølgende har Carlo opnået stor erfaring fra større konsulenthuse, hvor han har rådgivet og udført opgaver for 800-1.000 ejerledede virksomheder indenfor strategi- og forretningsudvikling, ledelses- og organisationsudvikling, driftsoptimeringer, kapitalfremskaffelse, økonomi & finansiering, investorpræsentationer, køb og salg af virksomheder, bestyrelsessammensætning, digitalisering af beslutningsprocesser og kriseramte virksomheder. Carlo har en baggrund fra CBS (HD, Cand.merc. og Executive MBA), bestyrelsesuddannelse fra Aalborg samt efteruddannelse fra INSEAD.

Kontaktes på tlf. +45 25443300 eller mail: carlo@chow.dk
Se mere på: https://www.linkedin.com/in/carlo-chow/

Ralf Dujardin

Ralf har en mangeårig erfaring fra B2B-verdenen, især med fokus på salgs- og marketingindsatsen. Igennem en aktiv deltagelse som ejerleder i flere virksomhedsnetværk, viser Ralf ofte sine utraditionelle løsninger til gavn for både kunder og leverandører. Ralf er uddannet cand.polit. og har både startet – og købt – flere virksomheder. Ralf er fortsat aktiv i en stribe virksomheder. 

Kontaktes på tlf: 20 90 93 00 eller ralf@dujardin.dk.
Se mere på https://www.linkedin.com/in/ralf-dujardin-a64a21/

Torben Faurby

Torben har været leder i stort set hele hans arbejdsliv og har i mere end 25 år været administrerende direktør. Udover sin omfattende ledererfaring, har Torben dokumenterede evner for at finde og udvikle forretningsmuligheder, drive udviklings- og forandringsprocesser, engagere og motivere medarbejdere samt skabe positive økonomiske resultater. Torbens virke har først og fremmest været indenfor byggebranchen og fødevarebranchen, samt maskin- og procesindustri. Han har også etableret og/eller drevet forretningsenheder i Korea, USA, Polen, Tyskland, Frankrig, Sverige. Og så har han også tidligere rig erfaring fra arbejde for start-ups, scale-ups og SMV’s.

Torben er uddannet cand.merc. og Executive Coach og har i ca. 10 år undervist i ledelse og organisationsteori på CBS i København, HD 2. del. 

Kontaktes på e-mail torben@faurby.net.
Se mere her Torben Faurby | LinkedIn

Anders Fisker

Anders er en strategisk, holistisk leder med en solid finansiel ballast som IT- og økonomiansvarlig/CFO, senest som CFO i DanDomain A/S og The TC Group. Hans spidskompetencer er indenfor økonomi og finansiering. Han har også en dyb forretningsforståelse for hele virksomhedens værdikæde, og hans kompetencer dækker tillige reorganisering, salg og salgsmodningsproces, internationalisering og forbedring af indtjening/cash flow. Anders er kendt for en uformel, åben, ærlig og tillidsfuld kommunikation. Han er empatisk men træder ubesværet i karakter, når situationen kræver det. Anders moiveres af udfordrende, komplekse situationer, ligesom han smidigt ’skifter gear’, når situationen kræver det. Anders er en aktiv medspiller som sparringspartner, karakteriseret ved gensidig respekt og optimal brug af hinandens forskellighed, med en resultatorienteret, værdibaseret praksis. 

Kontaktes på mail@andersfisker.dk.
Se mere på https://www.linkedin.com/in/andersfisker1/

 

Poul Erik Vestergaard Frandsen

Pouls kompetencer ligger indenfor formidling, pædagogisk ledelse og administration. Han er uddannet indenfor pædagogisk ledelse, markedsføring, organisationsudvikling, personaleledelse og administration, samt kunst og kulturformidling. Poul har en HD i Afsætning, er læreruddannet, og har en MBA fra University Of London. Pouls erhvervserfaring tager afsæt i hans arbejde som direktør(CEO) for Campus Tønder igennem 25 år. Han er mangeårigt medlem af bestyrelsen for den sønderjyske organisation af Young Interprice iværksætteri. Hertil indehaver af Galleri Tønder med salg og rådgivning indenfor kunst til private samt virksomhedsudsmykninger i indland og udland, med afsæt i kunstens betydning for trivslen i arbejdsrummet. 

Kontaktes på tlf. 40 19 46 67 eller pf@v-frandsen.dk.
Se mere på https://www.linkedin.com/in/poul-erik-vestergaard-frandsen-b788307/

Erik Jakobsen

Erik udfordrer og sparrer inden for ledelse, strategier, planer med fokus på opfølgning, implementering. Igennem samarbejde og samtaler sikrer Erik, at virksomheden får nedbrudt problemstillingerne i overskuelige, klare og målbare størrelser, hvor metoder og planer tilpasse de enkeltes behov. Erik har en baggrund som Datalog ved Københavns Universitet og uddannelse: Bestyrelsesleder og Strategic Board ROOM, og som CEO i danske IT virksomheder, med kunder i norden. 

Kontaktes på tlf.+45 2989 9010 eller e-mail erik@jakobsen.com.
Se mere på https://www.linkedin.com/in/erikjakobsen/

Niels Hartmann

Niels har en uddannelse som bygningsingeniør og psykoterapeut. Efter et ophold i England på 4 år, startede han egen rådgivende virksomhed indenfor energibesparelse, projektledelse, salg og markedsføring på såvel national som internationalt plan. Han har drevet denne virksomhed i mere end 30 år. Niels har derudover været ansat i Rockwool koncernen i ca. 6 år.
Niels kan derfor tilbyde assistance til netvaekst.dk klienterne indenfor: salg og markedsføring, projektstyring, forhandlingsteknik, kommunikation og professionel sparring.

Kontaktes på: Tlf. 21258141 eller e-mail niels.hartmann@icloud.com.
Se mere på: www.linkedin.com/in/niels.hartmann

Hans Henrik Hjorth

Hans Henrik tilbyder råd og vejledning inden for specielt international salg, markedsføring og organisation, men sætter også sin erfaring til rådighed i forbindelse med køb og salg af virksomheder samt generationsskifte. Hans Henrik har beskæftiget sig med ingredienser til levnedsmidler, været administrerende direktør og bestyrelsesformand og er stadig aktiv som konsulent i ind- og udland. Var medstifter af foreningen og er i dag formand.

Kontaktes på telefon 40327626 eller e-mail hhhjorth@broksoe.com
Se mere på https://www.linkedin.com/in/hans-hjorth-a88b964/

Henrik Kielland

Henrik udfordrer og motiverer på eksisterende og fremtidig forretning indenfor ledelse, forretningsudvikling, strategi, koncept, markedsføring og digitalisering. Han tilbyder en tilgang til målopfyldelse med afsæt i et analytisk mindset og en afprøvet evne til at identificere problemstillinger, forudsætninger og muligheder. Henrik har en baggrund fra CBS og som leder i en række danske og internationale virksomheder. Han har derudover stor viden og indsigt fra tidligere virke som selvstændig iværksætter.

Kontaktes på tlf. 40835437 eller e-mail henrik@kielland.dk.
Se mere på https://www.linkedin.com/henrik-kielland/

Poul Kjær

Poul vejleder og sparrer specielt indenfor områderne Enterprise Ressource Planning og digital transformation. Poul har en bred ledelsesmæssig erfaring, primært fra internationale virksomheder og fra et tidligere virke som direktør og nuværende bestyrelsesmedlem i virksomheden Pipol A/S. Poul har desuden gennem årene været aktivt bestyrelsesmedlem i forskellige danske og udenlandske virksomheder og har også i en periode arbejdet i en Venture Capital virksomhed.

Kontaktes på e-mail pk@pipol.com.
Se mere på https://www.linkedin.com/in/poul-kjaer-5365a6/

Lisbeth Knarreborg

Lisbeth er uddannet mejeriingeniør, har HD i afsætning og Certified PLP Business coach. Lisbeth har stor erfaring med innovation og ledelse og har arbejdet med fødevarer og fødevareingredienser fra R&D, produktudvikling, kundeservice til produktion. De virksomheder Lisbeth har arbejdet hos har hovedsagelig været internationale B2B virksomheder. Lisbeth har selv været selvstændig indenfor landbrug og real estate. Lisbeth er god til at se muligheder, hjælpe med at systematiserer og hjælpe virksomhedsejerne med at sætte motiverende mål for den enkelte og få planlagt vejen til at komme i mål. Selv motiveres Lisbeth af at dele viden med nye virksomhedsejere og selv at lære og begejstres når det lykkes.

Kontaktes på e-mail lisbeth.knarreborg@gmail.com.
Se mere på https://www.linkedin.com/in/lisbethknarreborg/

Inge-Lise Kühl

Inge-Lises tilbyder råd og vejledning inden for kommunikation, formidling, uddannelse og sætter også sin erfaring inden for arbejdet med en virksomheds værdier til rådighed. Hun er uddannet inden for sprog fra Handelshøjskolen i Aarhus og var ansat som fagkonsulent i undervisningsministeriet inden for kommunikation og teknologi. Siden 1995 driver hun egen uddannelsesvirksomhed hvor hun hjælper virksomheder med, dels at skrive professionelt og vedkommende på et smukt dansk, dels at effektivisere administrative arbejdsgange. Hun er stadig aktiv som underviser og konsulent inden for kommunikation og undervisning i Microsoft OfficePakken. Hun er desuden mentor ved Greater Copenhagen Career Program hvis formål er at fastholde attraktive, internationale studerende og talenter i Danmark, og herigennem har hun et stort tværfagligt og internationalt netværk. 

Kontaktes på tlf. 40199042 eller e-mail ilk@post5.tele.dk  
Se mere på Ingelise Kyhl | LinkedIn

Peer Kølendorf

Peer er specialist på virksomheds- og forretningsudvikling med afsæt i en mangeårig start-up erfaring og virke som selvstændig iværksætter. Han står bl.a. bag succesrige virksomheder som CBB Mobil, SMSland, Danita, CB Radio, hallo.dk. Peer anvender også en stor del af sin tid som mentor for MBA-studerende på INSEAD. Senest er han manden bag den borgerligt/liberale netavis, INDBLIK.DK, som bl.a. har fokus på hvor vigtigt det er at opdyrke underskoven af nye virksomheder, der kan sikre Danmarks fremtid. Af skade blive man klog. Sådan man bedst beskrive Peers tilgang til sit virke som netvaekst.dk vejleder og sparringspartner. Hans mangeårige erfaring som iværksætter har således lært ham at finde løsninger og se muligheder og nye veje frem, ikke mindst med afsæt i de fejltagelser, der kan ske når virksomheden skal vokse og udvikle sig.

Kontaktes på tlf. 40504441 eller e-mail pk@comitel.dk.
Se mere på https://www.linkedin.com/in/peerk/

Jan Lauridsen

Jan har mange års erfaring indenfor bestyrelsesarbejde, strategi og ledelse i mindre og mellemstore virksomheder. Han har arbejdet i flere internationale virksomheder i Danmark og udlandet med generel ledelse, forretningsudvikling, markedsføring, salg og produktion.

Jan arbejder både strategisk og operativt – er resultatorienteret og ligger vægt på at nedbryde problemstillinger i overskuelige, klare og målbare størrelser, som kan danne grundlag for såvel strategiske som operative mål og efterfølgende planer. Jan er vant til dialog og sparring med kritiske vinkler og diskussioner af problemstillinger med henblik på at finde de bedste beslutninger. Hans tilgang er åben, hands-on og handlingsorienteret.

Kan kontaktes på janlaurid@gmail.com.
Se mere på https://www.linkedin.com/in/jan-lauridsen-ab2a6ab

Jørgen S. Lauritsen

Jørgen udfordrer og sparrer på jordnær måde om salg og vejen til (flere) kunder. Han har en dyb salgserfaring fra ansættelser i små og store virksomheder og i de sidste 24 år specielt med små og mellemstore virksomheder – i eget firma. Han er dagligt i situationer, som vores mentee’s. Og han stiller også altid det svære spørgsmål: hvilken værdi bibringer du dine kunder? Desuden yder han sparring om markedsføring og supplerende værktøjer og veje til kunderne – fx SoMe, business netværk, artikler, nyhedsbreve, messedeltagelse som gæst og mange andre anderledes idéer. Jørgen deltager også som Bestyrelses- og Advisory Board medlem i udvikling af en række virksomheder.

Kontaktes på jl@optimax.dk eller 2073 6399.
Se mere på: https://www.linkedin.com/in/jorgenslauritsen/

Jens Hardy Madsen

Jens er uddannet farmaceut. I 1974 blev han udsendt som farmaceut til de danske FN-styrker under invasionen på Cypern. Han har arbejdet med analytisk kemi i medicinalindustrien og som apoteker siden 1979. På Færøerne har Jens forestået udviklingen af første danske apotekssystem, som senere blev solgt til en stor gruppe danske apoteker. Han har større bestyrelseserfaring både som formand og almindeligt bestyrelsesmedlem.

Se mere her https://www.linkedin.com/in/jens-hardy-madsen/

John Menå

John kan med udgangspunkt i virksomhedens udvikling og øjeblikkelige finansielle situation analysere muligheder for opfyldelse af en forretningsplan og dermed udfordre virksomhedens idégrundlag. John har en baggrund som mangeårig partner i rådgivnings- og revisionsvirksomheden Deloitte, og har beskæftiget sig med rådgivning af små og mellemstore virksomheder, hvor detailhandel (herunder indkøbsforeninger) og håndværksvirksomheder har været et fokusområde indenfor virksomhedsudvikling, generationsskifte og skat. Som indehaver i Deloitte har John været leder af en selvstændig organisatorisk revisionsafdeling med ansvar for økonomi og forretningsudvikling, herunder personaleledelse og udvikling af talenter.

Kontaktes på tlf. 22202300 eller mail jme@netvaekst.dk.
Se mere på https://www.linkedin.com/in/john-men%C3%A5-853116/

Hans Pinnerup Nielsen

Hans har flere års erfaring i professionel virksomhedsledelse og strategiudvikling, med specielle kompetencer indenfor virksomhedsdrift, produktion, logistik og projektstyring – fra produktions- og byggevirksomheder og fra serviceområdet. Hans er uddannet P ingeniør og HD i organisation og han har opnået en stor erfaring som direktør, bestyrelsesformand og medlem af Advisory Boards. Hans viden og kunnen omfatter specielt områderne strategiudvikling, forretningsplaner og løbende driftsforbedringer i start-up og SMVs, samt international ledelse og udflytning af virksomheder, samt turnaround og krisestyring i virksomheder med vægt på ejerledede SMVs. Han har derudover en stor teknisk forståelse om udstyr og produkter specielt indenfor metal, plast, træ/møbelindustrien, byggebranchen og servicevirksomheder.

Han kan kontaktes på hpn@pinnerupconsulting.dk, tlf. 24 25 61 54.
Se mere på https://www.linkedin.com/in/hans-pinnerup-nielsen-66659b1/

Ib Paaskesen

Ib har en kommerciel uddannelse fra CBS i København. Gennem 35 år har han været ejer af egne virksomheder inden for levnedsmiddelsektoren. De seneste 20 år har han været beskæftiget som professionelt bestyrelsesmedlem i en række ejerledede virksomheder og har dermed stor erfaring med ejerlederkulturen. Ib bidrager til værdiforøgelse i de virksomheder, han er tilknyttet, idet han støtter ledelsen i dels at udarbejde strategi- og udviklingsplaner, dels at holde fokus på de væsentligste driftsmæssige og strategiske opgaver. Hans tilgang til løsninger er praktisk og resultatorienteret for derved at skabe overblik og optimering. Desuden har Ib erfaring med gennemførelse af generationsskifte og køb og salg af virksomheder.   

Kontaktes på tlf. 40331193 eller mail:
ib@paaskesen.dk.
Se mere på https://www.linkedin.com/in/ibpaaskesen

Ingelise Saunders

Ingelise sparrer og vejleder specielt inden for ledelse, forretningsudvikling, strategi og markedsføring. Hun har megen erfaring indenfor tidlige start-up selskaber, der har brug for struktur og planer for, hvordan de får styr på forretningen. Ingelise har ledelsesmæssig erfaring fra internationale farmaceutiske virksomheder, har arbejdet både i Danmark og i udlandet, har også stor erfaring fra bestyrelsesarbejde i store internationale selskaber samt i små start-up firmaer.

Kontaktes på tlf. 20203687 eller e-mail ingelise.saunders@me.com.
Se mere på https://www.linkedin.com/in/ingelise-saunders/

Søren Slotsaa

Søren er uddannet statsautoriseret revisor med erfaring, viden og kunnen som virksomhedsejer og direktør indenfor fremstillingsvirksomhed med salg, markedsføring og produktion i danske og udenlandske koncerner. Søren har i sin vejledning og sparring fokus på udvikling af forretningsplaner, produktkoncepter, strategi, ledelse og kapitalfremskaffelse. Han er desuden fortrolig med M&A, turn around og rekonstruktion.

Kontaktes på tlf. 40272111 og e-mail sgs@mmv-ms.dk.
Se mere på https://www.linkedin.com/in/s%C3%B8ren-slotsaa/

Mikael Tipsmark

Mikael startede sin karriere indenfor bankdrift som erhvervsrådgiver og inverteringsrådgiver og senere som direktionsmedlem. Efterfølgende var han med i opstarten og direktionen i en energihandelsvirksomhed. Den videre karriere har budt på salg af komplekse IT risikostyringsprodukter, samt rådgivning og kapitalrejsning for vækstvirksomheder. Mikael er endvidere aktiv i erhvervsbestyrelser og Advisory Boards, hvor han udover faglig viden og erfaringer bidrager med Good Governance fra sin bestyrelsesuddannelse. I fritiden er Mikael engageret i frivillig- og organisationsarbejde i bestyrelse og som aktiv leder.

Kontaktes på e-mail mt@nyco.dk og tlf. 61 71 31 04.
Se mere her https://www.linkedin.com/in/mikaeltipsmark/

Kurt Braarup Vestergaard

Kurt er uddannet maskiningeniør med produktion som speciale og har en HD i logistik. Kurt har haft en karirre i producerende virksomheder, hvor han har været planlægnings-, produktion-, fabriks- og tekniskchef i store danske og internationale virksomheder. De seneste 12 år har Kurt haft sin egen virksomhed, hvor han har prøvet hele rejsen fra at være iværksætter til at aflevere virksomheden til en større koncern. I de første år af hans karriere var fokus på drift, målstyring, effektivisering og optimering. Men i de senere år har blikket været rettet mod salg, differentiering, vækst og grøn omstilling. Kurt motiveres af forandringer. Af samme grund har hans mål altid været at bygge og skabe. Han arbejder efter mottoet; Der er ikke noget, som er umuligt – det umulige tager bare lidt længere tid.

Kontaktes på tlf. 31 62 00 79 og e-mail braarup@outlook.dk.
Se mere på: https://www.linkedin.com/in/kurt-braarup-vestergaard/