Sparringsforløbet

Sparringsprocessen starter med en indledende dialog, hvor du/I får mulighed for at fortælle os om virksomhedens situation, herunder også om de udfordringer og problemstillinger, du/I ønsker en videre afklaring på.
Vi forventer, at denne indledende dialog får dokumenteret,

  • At virksomheden har et CVR nr.
  • At virksomheden har et ”Proof of Concept”, dvs. at produktet eller ydelsen virker.
  • At virksomheden har et ”Proof of Business”, dvs. at den har vist, at der kan tjenes penge.

 

Derefter aftaler vi det nærmere – fortrolige, forløb for vores uvildige sparring og vejledning. Afsættet for det, er en række møder med et aftalt formål fra gang til gang. De tager udgangspunkt i virksomhedens aktuelle situation, med det formål at bringe den frem til et målsat nyt ståsted.

Der vil typisk være tale om en møderække i et rimeligt omfang i op til ét år, med møder à ca. 2 timers varighed og med deltagelse af sædvanligvis 2 sparringspartnere fra netvaekst.dk.

Hvert møde afvikles ud fra en aftalt dagsorden og efterfølges af et referat med specifikation af aftalt handling.

Vi vil undervejs udfordre, stille skarpt og stille kritiske spørgsmål. Alt sammen for at identificere alle udfordringer og problemstillinger for virksomheden. Og naturligvis for at kunne anvise veje frem til fremgang og vækst. Veje frem som udmøntes i konkrete handlingsplaner, virksomheden selv gennemfører.

Vi regner naturligvis med, at du eller I er villige til at lytte, at du/I brænder for virksomhedens idé og har klare forventninger og ambitioner til virksomhedens succes.

Har du brug for vejledning og sparring til din startup?

Ved et netvaekst.dk vejledningsforløb stilles der skarpt på virksomhedens problemstillinger, udfordringer og selvfølgelig muligheder. Vi finder løsninger og giver kompetent og uvildig vejledning om alt, hvad der er forretningskritisk for din virksomheds drift og vækst.