Hjem

Er udvikling og vækst på din dagsorden?

Så kan et gratis og uvildigt vejledningsforløb fra netvaekst.dk være vejen frem. Kontakt os og hør nærmere om, hvordan vores vejledning og sparring kan udvikle og vækste din startup eller scaleup. Det eneste vi forventer, er at din virksomhed kan påvise Proof of Concept og Proof of Business.

netvaekst.dk hjælper virksomheder til vækst og fremgang. Vi er en gruppe erfarne virksomhedsledere, som anvender vores viden, kunnen og indsigt til at du kan få succes med din virksomhed. Vi tilbyder kompetent og uvildig vejledning om alt, hvad der er forretningskritisk for din virksomheds drift og vækst. Vi er til for virksomheder i hele landet og vores vejledning koster kun din tid.

Hvad kan vi?
Vi står klar til at give dig og din virksomhed uvildig rådgivning og konkrete anbefalinger til strategi, forretningsudvikling, markedsføring, salg, HR og organisation, digitalisering, kapitalfremskaffelse og økonomi - uanset om du er start-up, scale-up eller SMV, der har brug for sparring til at løfte virksomheden til næste niveau.

Vi har en holistisk tilgang til den vejlednings- og sparringsproces, vi tilbyder iværksætterne og virksomhederne. Her ser vi som udgangspunkt virksomheden og dens situation, udfordringer og problemstillinger samlet og som et hele før vi adresserer en specifik problemstilling.

Søger du gode råd og sparring?

Søger du gode råd og sparring til din virksomhed? Og har du brug for at der stilles skarpt på virksomhedens problemstillinger, udfordringer og selvfølgelig muligheder? Så læs nærmere her om, hvordan vejledningen kan ske i praksis, om os og de forskelige partnere, hvad virksomhederne siger om os og om, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed. Kontakt os og hør nærmere om, hvordan vi kan hjælpe uden at det koster dig noget – og naturligvis fuldt fortroligt.  

Har du et Advisory Board?

netvaekst.dk partnerne er alle erfarne Advisory Board medlemmer. Kontakt os og hør nærmere om, hvad et Advisory Board kan gøre for din virksomhed – naturligvis fuldt fortroligt.


Hvad siger virksomhederne?

Scroll ned og læs selv, hvad virksomheder som Flying Nurses, Sukkersheriffen, RoC Consult og Expectations siger om os – og vores evner til at skabe varige resultater for dem.


Følg os og få nyheder

Så klik ind her

www.linkedin.com/company/netvaekst-dk

Vejledningsforløbet

Sparringsprocessen starter med en indledende dialog, hvor du/I får mulighed for at fortælle os om virksomhedens situation, herunder også om de udfordringer og problemstillinger, du/I ønsker en videre afklaring på.

Vi forventer, at denne indledende dialog får dokumenteret,

 • At virksomheden har et CVR nr.
 • At virksomheden har et ”Proof of Concept”, dvs. at produktet eller ydelsen virker.
 • At virksomheden har et ”Proof of Business”, dvs. at den har vist, at der kan tjenes penge.

 Derefter aftaler vi det nærmere – fortrolige, forløb for vores uvildige sparring og vejledning. Afsættet for det, er en række møder med et aftalt formål fra gang til gang. De tager udgangspunkt i virksomhedens aktuelle situation, med det formål at bringe den frem til et målsat nyt ståsted.

Der vil typisk være tale om en møderække i et rimeligt omfang i op til ét år, med møder à ca. 2 timers varighed og med deltagelse af sædvanligvis 2 sparringspartnere fra netvaekst.dk.

Hvert møde afvikles ud fra en aftalt dagsorden og efterfølges af et referat med specifikation af aftalt handling.

Vi vil undervejs udfordre, stille skarpt og stille kritiske spørgsmål. Alt sammen for at identificere alle udfordringer og problemstillinger for virksomheden. Og naturligvis for at kunne anvise veje frem til fremgang og vækst. Veje frem som udmøntes i konkrete handlingsplaner, virksomheden selv gennemfører.

Vi regner naturligvis med, at du eller I er villige til at lytte, at du/I brænder for virksomhedens idé og har klare forventninger og ambitioner til virksomhedens succes.


Vores kompetencer

Vores afsæt er en omfattende viden, indsigt og kunnen indenfor følgende kompetenceområder.


 • Ledelse og organisation

Vi ved hvordan virksomheden når i mål, uanset om ledelsesopgaven ligger på en enkelt persons skuldre eller den udøves sammen med andre.  netvaekst.dk vejlederne har alle de nødvendige forudsætninger for sætte fokus på den måde, virksomheden leder og fordeler opgaverne og indsatserne. Herunder også på organiseringen og sammensætning af såvel lederteam og evt. partnerkreds, som af øvrige ressourcer og kompetencer. Vi ved hvordan ansvar, opgaver og beføjelser bør fordeles. Og vi kan give de rette anbefalinger til virksomhedskonstruktionen og ejerforhold. Vi kan også give brugbare anvisninger til, hvordan virksomheden får rekrutteret og fastholdt de rigtige medarbejdere og samarbejdspartnere. 


 • Strategi, koncept forretningsudvikling

Ved du hvor du skal være med din virksomhed om 5-10 år? Og har du en idé om de fremtidige krav og forventninger fra kunder, interessenter og samarbejdspartnere? Vi kan stille alle de rigtige spørgsmål når det gælder sikring af virksomhedens fremtid. Og vi kan være med til at sætte kursen og rette fokus på det, der skaber værdi for virksomheden. Vejen frem er som regel en strategi- og forretningsplan, der netop tager højde for en omskiftelig omverden, og som afdækker markedsmulighederne og kundepotentiale. 


 • Salg og markedsføring

Har du fået sat hjulet helt ned på asfalten og ved du, hvordan du får mere gang i salget? Vi har ekspertisen, der kan sikre, at du planlægger og gennemfører din salgsindsats optimalt. Vi kan kort og godt motivere dig til at gøre det rigtige. Og vi kan vejlede, sådan at dine budskaber rent faktisk appellerer til dine målgrupper og positionerer din virksomhed, sådan at de understøtter salget. Vi kan naturligvis også medvirke til, at du får sat de rigtige priser, samt anvender lige nøjagtigt de kanaler – både offline og online, der skal tages i brug for at nå de segmenter og målgrupper, der har behov for din virksomheds produkter eller ydelser. 


 • Finansiering og kapitalfremskaffelse

En ellers levedygtig virksomhed kan ofte have behov for tilførsel af kapital. Ikke mindst i de tilfælde, hvor målet er vækst og adgang til flere markeder. Vi hjælper med at beregne, hvad der er brug for af kapital og vi kan kortlægge mulighederne for tilførsel af likvider, der kan sikre at virksomheden får opfyldt sine ambitioner. Vores værktøjskasse indeholder bl.a. også en afprøvet skabelon, virksomheden kan benytte hvis den skal pitche og præsentere overfor relevante kapitalformidlere. Vi har desuden adgang til et omfattende netværk og vi kan derfor hjælpe med at formidle kontakt til relevante aktører på kapitalmarkederne. 


 • Økonomi og regnskab

Den rette økonomistyring kan sikre, at virksomheden kan optimere driften ved hjælp af veldokumenteret økonomiinformation, som kortlægger de væsentligste faktorer for virksomhedens succes. Det er i høj grad et spørgsmål om at få kortlagt, hvor og hvordan virksomheden både tjener og bruger sine penge. Vi har ekspertisen, der kan bistå virksomheden til at sikre et fuldt økonomisk overblik og få skabt en nødvendig gennemsigtighed til at træffe de rigtige beslutninger. netvaekst.dk vejlederne kan også bistå med at opbygge et sammenhængende og solidt budget. 


 • Produktion og logistik

Virksomhedens produktions- og forsyningsforhold medfører i større eller mindre grad udfordringer og problemstillinger, den nødvendigvis skal afklare
og håndtere. Vi har praktisk erfaring og kunnen fra mange års virke med forsynings- og fremstillingsvirksomhed. Det er derfor oplagt for os at rådgive vejlede, inspirere og optimere også på det område. F.eks. når det drejer sig om leverandør- og materialevalg, fremstillingsprocesser og deres optimering, lagerhåndtering og -styring, samt indkøb, transport og distribution.


 • Patent og Intellectual Property

Den gode idé eller det unikke produkt bliver som regel kopieret eller efterlignet på et eller andet tidspunkt. Mulighederne for beskyttelse skal derfor afklares. Og tilsvarende skal graden af denne fastsættes. Også selvom virksomheden er first mover med en styrke på markedet, som reducerer behovet for at holde konkurrenterne væk. Vi har den nødvendige ekspertise indenfor markedsføringsret til at hjælpe virksomheden med beskyttelse af varemærker, design og patenter. Ligesom vi ved, hvordan opgaven rent praktisk gribes an, hvis der skal søges om patent. 


 • Internationalisering

Et ønske om vokseværk ud over landets grænser kan tage sit afsæt i mange motiver. Hjemmemarkedet kan være på vej til at være mættet, der er stordriftsfordele at hente, det udenlandske marked er lukrativt m.fl. Men det kan være svært og risikabelt. netvaekst.dk kan hjælpe dig på vej med en angrebsplan for de markeder, du vil ind på. En plan som også kan kortlægge de faldgruber, der skal tages højde for og overvindes ved en international ekspansion. Og som kan give dig den nødvendige viden om de nye markeder, kunder og mulige lokale samarbejdspartnere.


 • Advisory Boards

Det giver som regel rigtig god mening at tilknytte kompetente vejledere til virksomheden også på en mere vedvarende basis i form at et egentligt Advisory Board. Det kan ske uafhængigt af et sparringsforløb med netvaekst.dk. Eller ofte bør det hensigtsmæssig ske efter netop et sådant forløb. netvaekst.dk vejlederne/ mentorerne er alle erfarne advisory board medlemmer med et omfattende netværk og dokumenteret kunnen til at udfordre og anvise veje frem ud fra din virksomheds problemstillinger, forudsætninger og muligheder.


Vejlederne

Vi er en gruppe partnere og vejledere med baggrund i erhvervslivet, enten fra egen virksomhed og/eller fra lederstillinger i større eller mindre virksomheder.

Ole Bay
Ole har en baggrund som maskinmester og erhvervsøkonom. Han har stor erfaring og indsigt i start-up verdenen, hvor han bl.a. selv har startet to salgs- og produktionsvirksomheder, som begge er solgt til udenlandske børsnoterede koncerner. Ole har været Business Angel i BA-Copenhagen og i Dan-Ban i en lang årrække og har samtidigt arbejdet som sparringspartner for flere virksomheder. Kontaktes på olebay1@mail.dk.

Se mere på https://www.linkedin.com/in/ole-bay-jensenKlaus Baagø Nielsen
Klaus har i hele sin karriere arbejdet med salg og markedsføring. I alle sammenhænge har forretningsudvikling været omdrejningspunktet. Han har med succes opbygget forretning i Danmark og i det meste af verden gennem sin karriere i en række brancher, senest som VP Sales & Marketing i en international servicekoncern med fokus på digitalisering. Klaus har arbejdet med Produktlanceringer, Konceptudvikling, Strategi for hvordan gå til marked og hvordan sælge værdi- og videns baseret. Klaus har uddannet sælgere i store dele af verden og coachet datterselskaber / branch-offices og start-ups i, hvordan organisere sig for at lykkes fremadrettet med at nå firmaets målsætning. Klaus arbejder ubesværet på alle niveauer og er en nysgerrig person med fokus på at forstå kunden / medarbejderen, så den bedst mulige personlige løsning opnås. Han har en baggrund fra CBS og kan kontaktes på +45 21 14 81 11. Se mere på: https://www.linkedin.com/in/klaus-baag%C3%B8e-nielsen-559571/


Klaus Bjerrum
Klaus er 54 år og er uddannet indenfor levnedsmiddelvidenskab, er brygmester og har en HD i Udenrigshandel. Han har haft en aktiv C-suite karriere og virker nu som selvstændig konsulent inden for industrirådgivning, M&A support og som aktivt bestyrelsesmedlem i et mindre antal virksomheder. Han har stor appetit på at hjælpe SMV'er med at finde, hvor de kan skabe værdi og differentiere sig i forhold til konkurrenterne. Klaus’ passion er vækst og produktivitet i bredest forstand. At skabe værdi gennem mennesker og projekter. Han har et stærkt drive for perfektion og for at forbedre sig hele tiden. Klaus arbejder strategisk og helst hvis dagsordenen er vækst, og der er fokus på overskud gennem innovation.
Kontaktes på tlf. 23 39 00 35 og e-mail klaus@bjerrum.dk.Se mere på: linkedin.com/in/klausbjerrum.


CarlBokkenheuser
Carl haraltid vidst, at han ville have med salg og markedsføring at gøre. Det har overårene udviklet sig til fokus på strategi og mål, som udgangspunkt for detvidere arbejde med salg og markedsføring. Carls tilgang er at stille spørgsmålfrem for at give løsninger. Det bør altid være mentee, der sætter dagsordenensom udgangspunkt. Herefter kan der udfordres ved at spørge, om der kan tænkesandre måder, at opnå målene på. Carl er uddannet farmaceut og HD iafsætningsøkonomi har været basis for arbejdet med salg og markedsføring i heleverden af life science i danske og udenlandske koncerner i både Danmark og iudlandet. De seneste 30 år som selvstændig konsulent primært på BtB markedetmed fokus på kvalitetsstyring. Kontaktes på tlf. 2028 8838; e-mail chb@netvaekst.dk. Se merepå https://www.linkedin.com/in/carlbokkenheuser/


Carlo Chow
Carlo har en karriere fra den finansielle sektor, hvor han var vicedirektør og adm. direktør i forskellige pengeinstitutter gennem 16 år. Efterfølgende har Carlo opnået stor erfaring fra større konsulenthuse, hvor han har rådgivet og udført opgaver for 800-1.000 ejerledede virksomheder indenfor strategi- og forretningsudvikling, ledelses- og organisationsudvikling, driftsoptimeringer, kapitalfremskaffelse, økonomi & finansiering, investorpræsentationer, køb og salg af virksomheder, bestyrelsessammensætning, digitalisering af beslutningsprocesser og kriseramte virksomheder. Carlo har en baggrund fra CBS (HD, Cand.merc. og Executive MBA), bestyrelsesuddannelse fra Aalborg samt efteruddannelse fra INSEAD.
Kontaktes på tlf. +45 25443300 eller mail: carlo@chow.dk
Se mere på: https://www.linkedin.com/in/carlo-chow/


Ralf Dujardin

Ralf har en mangeårig erfaring fra B2B-verdenen, især med fokus på salgs- og marketingindsatsen. Igennem en aktiv deltagelse som ejerleder i flere virksomhedsnetværk, viser Ralf ofte sine utraditionelle løsninger til gavn for både kunder og leverandører. Ralf er uddannet cand.polit. og har både startet - og købt - flere virksomheder. Ralf er fortsat aktiv i en stribe virksomheder. Kontaktes på tlf: 20 90 93 00 eller ralf@dujardin.dk.

Se mere på https://www.linkedin.com/in/ralf-dujardin-a64a21/


Torben Faurby

Torben har været leder i stort set hele hans arbejdsliv og har i mere end 25 år været administrerende direktør. Udover sin omfattende ledererfaring, har Torben dokumenterede evner for at finde og udvikle forretningsmuligheder, drive udviklings- og forandringsprocesser, engagere og motivere medarbejdere samt skabe positive økonomiske resultater. Torbens virke har først og fremmest været indenfor byggebranchen og fødevarebranchen, samt maskin- og procesindustri. Han har også etableret og/eller drevet forretningsenheder i Korea, USA, Polen, Tyskland, Frankrig, Sverige. Og så har han også tidligere rig erfaring fra arbejde for start-ups, scale-ups og SMV’s.

Torben er uddannet cand.merc. og Executive Coach og har i ca. 10 år undervist i ledelse og organisationsteori på CBS i København, HD 2. del. Kontaktes på e-mail torben@faurby.net. Se mere her Torben Faurby | LinkedIn


Anders Fisker
Anders er en strategisk, holistisk leder med en solid finansiel ballast som IT- og økonomiansvarlig/CFO, senest som CFO i DanDomain A/S og The TC Group. Hans spidskompetencer er indenfor økonomi og finansiering. Han har også en dyb forretningsforståelse for hele virksomhedens værdikæde, og hans kompetencer dækker tillige reorganisering, salg og salgsmodningsproces, internationalisering og forbedring af indtjening/cash flow. Anders er kendt for en uformel, åben, ærlig og tillidsfuld kommunikation. Han er empatisk men træder ubesværet i karakter, når situationen kræver det. Anders moiveres af udfordrende, komplekse situationer, ligesom han smidigt ’skifter gear’, når situationen kræver det. Anders er en aktiv medspiller som sparringspartner, karakteriseret ved gensidig respekt og optimal brug af hinandens forskellighed, med en resultatorienteret, værdibaseret praksis. Kontaktes på mail@andersfisker.dk. Se mere på h
ttps://www.linkedin.com/in/andersfisker1/


Poul Erik Vestergaard Frandsen

Pouls kompetencer ligger indenfor formidling, pædagogisk ledelse og administration. Han er uddannet indenfor pædagogisk ledelse, markedsføring, organisationsudvikling, personaleledelse og administration, samt kunst og kulturformidling. Poul har en HD i Afsætning, er læreruddannet, og har en MBA fra University Of London. Pouls erhvervserfaring tager afsæt i hans arbejde som direktør(CEO) for Campus Tønder igennem 25 år.  Han er mangeårigt medlem af bestyrelsen for den sønderjyske organisation af Young Interprice iværksætteri. Hertil indehaver af Galleri Tønder med salg og rådgivning indenfor kunst til private samt virksomhedsudsmykninger i indland og udland, med afsæt i kunstens betydning for trivslen i arbejdsrummet. Kontaktes på tlf. 40 19 46 67 eller pf@v-frandsen.dk.
Se mere på 
https://www.linkedin.com/in/poul-erik-vestergaard-frandsen-b788307/

  

Erik Jakobsen                                      

Erik udfordrer og sparrer inden for ledelse, strategier, planer med fokus på opfølgning, implementering. Igennem samarbejde og samtaler sikrer Erik, at virksomheden får nedbrudt problemstillingerne i overskuelige, klare og målbare størrelser, hvor metoder og planer tilpasse de enkeltes behov. Erik har en baggrund som Datalog ved Københavns Universitet og uddannelse: Bestyrelsesleder og Strategic Board ROOM, og som CEO i danske IT virksomheder, med kunder i norden. Kontaktes på tlf.+45 2989 9010 eller e-mail erik@jakobsen.com.

Se mere på https://www.linkedin.com/in/erikjakobsen/


Niels Hartmann

Niels har en uddannelse som bygningsingeniør og psykoterapeut. Efter et ophold i England på 4 år, startede han egen rådgivende virksomhed indenfor energibesparelse, projektledelse, salg og markedsføring på såvel national som internationalt plan. Han har drevet denne virksomhed i mere end 30 år. Niels har derudover været ansat i Rockwool koncernen i ca. 6 år.
Niels kan derfor tilbyde assistance til netvaekst.dk klienterne indenfor: salg og markedsføring, projektstyring, forhandlingsteknik, kommunikation og professionel sparring. Kontaktes på: Tlf. 21258141 eller e-mail niels.hartmann@icloud.com.

Se mere på: www.linkedin.com/in/niels.hartmann

 

Hans Henrik Hjorth
Hans Henrik tilbyder råd og vejledning inden for specielt international salg, markedsføring og organisation, men sætter også sin erfaring til rådighed i forbindelse med køb og salg af virksomheder samt generationsskifte. Hans Henrik har beskæftiget sig med ingredienser til levnedsmidler, været administrerende direktør og bestyrelsesformand og er stadig aktiv som konsulent i ind- og udland. Var medstifter af foreningen og i dag næstformand. Kontaktes på telefon  40327626 eller e-mail hhh@netvaekst.dk.

Se mere på https://www.linkedin.com/in/hans-hjorth-a88b964/

                                                                                                                                                 

Henrik Kielland
Henrik udfordrer og motiverer på eksisterende og fremtidig forretning indenfor ledelse, forretningsudvikling, strategi, koncept, markedsføring og digitalisering. Han tilbyder en tilgang til målopfyldelse med afsæt i et analytisk mindset og en afprøvet evne til at identificere problemstillinger, forudsætninger og muligheder. Henrik har en baggrund fra CBS og som leder i en række danske og internationale virksomheder. Han har derudover stor viden og indsigt fra tidligere virke som selvstændig iværksætter. Kontaktes på tlf. 40835437 eller e-mail henrik@kielland.dk.

Se mere på https://www.linkedin.com/henrik-kielland/

 

Poul Kjær
Poul vejleder og sparrer specielt indenfor områderne Enterprise Ressource Planning og digital transformation. Poul har en bred ledelsesmæssig erfaring, primært fra internationale virksomheder og fra et tidligere virke som direktør og nuværende bestyrelsesmedlem i virksomheden Pipol A/S. Poul har desuden gennem årene været aktivt bestyrelsesmedlem i forskellige danske og udenlandske virksomheder og har også i en periode arbejdet i en Venture Capital virksomhed. Kontaktes på e-mail pk@pipol.com.

Se mere på https://www.linkedin.com/in/poul-kjaer-5365a6/Lisbeth Knarreborg

Lisbeth er uddannet mejeriingeniør, har HD i afsætning og Certified PLP Business coach. Lisbeth har stor erfaring med innovation og ledelse og har arbejdet med fødevarer og fødevareingredienser fra R&D, produktudvikling, kundeservice til produktion. De virksomheder Lisbeth har arbejdet hos har hovedsagelig været internationale B2B virksomheder. Lisbeth har selv været selvstændig indenfor landbrug og real estate. Lisbeth er god til at se muligheder, hjælpe med at systematiserer og hjælpe virksomhedsejerne med at sætte motiverende mål for den enkelte og få planlagt vejen til at komme i mål. Selv motiveres Lisbeth af at dele viden med nye virksomhedsejere og selv at lære og begejstres når det lykkes. Kontaktes på e-mail lisbeth.knarreborg@gmail.com. Se mere på https://www.linkedin.com/in/lisbethknarreborg/


Peer Kølendorf
Peer er specialist på virksomheds- og forretningsudvikling med afsæt i en mangeårig start-up erfaring og virke som selvstændig iværksætter. Han står bl.a. bag succesrige virksomheder som CBB Mobil, SMSland, Danita, CB Radio, hallo.dk. Peer anvender også en stor del af sin tid som mentor for MBA-studerende på INSEAD. Senest er han manden bag den borgerligt/liberale netavis, INDBLIK.DK, som bl.a. har fokus på hvor vigtigt det er at opdyrke underskoven af nye virksomheder, der kan sikre Danmarks fremtid. Af skade blive man klog. Sådan man bedst beskrive Peers tilgang til sit virke som netvaekst.dk vejleder og sparringspartner. Hans mangeårige erfaring som iværksætter har således lært ham at finde løsninger og se muligheder og nye veje frem, ikke mindst med afsæt i de fejltagelser, der kan ske når virksomheden skal vokse og udvikle sig. Kontaktes på tlf. 40504441 eller e-mail pk@comitel.dk. Se mere på https://www.linkedin.com/in/peerk/

Jan Lauridsen

Jan har mange års erfaring indenfor bestyrelsesarbejde, strategi og ledelse i mindre og mellemstore virksomheder. Han har arbejdet i flere internationale virksomheder i Danmark og udlandet med generel ledelse, forretningsudvikling, markedsføring, salg og produktion.

Jan arbejder både strategisk og operativt - er resultatorienteret og ligger vægt på at nedbryde problemstillinger i overskuelige, klare og målbare størrelser, som kan danne grundlag for såvel strategiske som operative mål og efterfølgende planer. Jan er vant til dialog og sparring med kritiske vinkler og diskussioner af problemstillinger med henblik på at finde de bedste beslutninger. Hans tilgang er åben, hands-on og handlingsorienteret.

Kan kontaktes på janlaurid@gmail.com.

Se mere på https://www.linkedin.com/in/jan-lauridsen-ab2a6ab


Jørgen S. Lauritsen

Jørgen udfordrer og sparrer på jordnær måde om salg og vejen til (flere) kunder. Han har en dyb salgserfaring fra ansættelser i små og store virksomheder og i de sidste 24 år specielt med små og mellemstore virksomheder – i eget firma. Han er dagligt i situationer, som vores mentee’s. Og han stiller også altid det svære spørgsmål: hvilken værdi bibringer du dine kunder? Desuden yder han sparring om markedsføring og supplerende værktøjer og veje til kunderne – fx SoMe, business netværk, artikler, nyhedsbreve, messedeltagelse som gæst og mange andre anderledes idéer. Jørgen deltager også som Bestyrelses- og Advisory Board medlem i udvikling af en række virksomheder. Kontaktes på jl@optimax.dk eller 2073 6399.
Se mere på: https://www.linkedin.com/in/jorgenslauritsen/


Jens Hardy Madsen

Jens er uddannet farmaceut. I 1974 blev han udsendt som farmaceut til de danske FN-styrker under invasionen på Cypern. Han har arbejdet med analytisk kemi i medicinalindustrien og som apoteker siden 1979. På Færøerne har Jens forestået udviklingen af første danske apotekssystem, som senere blev solgt til en stor gruppe danske apoteker. Han har større bestyrelseserfaring både som formand og almindeligt bestyrelsesmedlem.
Se mere her https://www.linkedin.com/in/jens-hardy-madsen/John Menå
John kan med udgangspunkt i virksomhedens udvikling og øjeblikkelige finansielle situation analysere muligheder for opfyldelse af en forretningsplan og dermed udfordre virksomhedens idégrundlag. John har en baggrund som mangeårig partner i rådgivnings- og revisionsvirksomheden Deloitte, og har beskæftiget sig med rådgivning af små og mellemstore virksomheder, hvor detailhandel (herunder indkøbsforeninger) og håndværksvirksomheder har været et fokusområde indenfor virksomhedsudvikling, generationsskifte og skat. Som indehaver i Deloitte har John været leder af en selvstændig organisatorisk revisionsafdeling med ansvar for økonomi og forretningsudvikling, herunder personaleledelse og udvikling af talenter. Kontaktes på tlf. 22202300 eller mail jme@netvaekst.dk.

Se mere på https://www.linkedin.com/in/john-men%C3%A5-853116/


Hans Pinnerup Nielsen

Hans har flere års erfaring i professionel virksomhedsledelse og strategiudvikling, med specielle kompetencer indenfor virksomhedsdrift, produktion, logistik og projektstyring – fra produktions- og byggevirksomheder og fra serviceområdet. Hans er uddannet P ingeniør og HD i organisation og han har opnået en stor erfaring som direktør, bestyrelsesformand og medlem af Advisory Boards. Hans viden og kunnen omfatter specielt områderne strategiudvikling, forretningsplaner og løbende driftsforbedringer i start-up og SMVs, samt international ledelse og udflytning af virksomheder, samt turnaround og krisestyring i virksomheder med vægt på ejerledede SMVs. Han har derudover en stor teknisk forståelse om udstyr og produkter specielt indenfor metal, plast, træ/møbelindustrien, byggebranchen og servicevirksomheder. Han kan kontaktes på hpn@pinnerupconsulting.dk, tlf. 24 25 61 54. Se mere på https://www.linkedin.com/in/hans-pinnerup-nielsen-66659b1/

 

Hanne Aalling Risager
Hanne tilbyder sparring på den ofte oversete personlige udvikling for at kunne drive en selvstændig virksomhed. Hun har fokus på de personlige styrker, og hjælper til at identificere dem og sætte dem i spil til gavn for virksomheden og eventuelle medarbejdere. Hanne har drevet selvstændig virksomhed gennem snart 20 år med fokus på ledelsescoaching og med afsæt i en intuitiv tilgang. Hun har haft tilknytning til iværksættermiljøer i flere år, og hun har været udnævnt som rollemodel for kvindelige iværksættere. Hanne kan kontaktes på tlf. 30529333 eller på hanne@ressourcedetektiven.dk.

Se mere på https://www.linkedin.com/in/hanne-aalling-risager/

Ingelise Saunders
Ingelise sparrer og vejleder specielt inden for ledelse, forretningsudvikling, strategi og markedsføring. Hun har megen erfaring indenfor tidlige start-up selskaber, der har brug for struktur og planer for, hvordan de får styr på forretningen. Ingelise har ledelsesmæssig erfaring fra internationale farmaceutiske virksomheder, har arbejdet både i Danmark og i udlandet, har også stor erfaring fra bestyrelsesarbejde i store internationale selskaber samt i små start-up firmaer. Kontaktes på tlf. 20203687 eller e-mail ingelise.saunders@me.com.

Se mere på https://www.linkedin.com/in/ingelise-saunders/


Søren Slotsaa
Søren er uddannet statsautoriseret revisor med erfaring, viden og kunnen som virksomhedsejer og direktør indenfor fremstillingsvirksomhed med salg, markedsføring og produktion i danske og udenlandske koncerner. Søren har i sin vejledning og sparring fokus på udvikling af forretningsplaner, produktkoncepter, strategi, ledelse og kapitalfremskaffelse. Han er desuden fortrolig med M&A, turn around og rekonstruktion. Kontaktes på tlf. 40272111 og e-mail sgs@mmv-ms.dk.

Se mere på https://www.linkedin.com/in/s%C3%B8ren-slotsaa/

Mikael Tipsmark

Mikael startede sin karriere indenfor bankdrift som erhvervsrådgiver og inverteringsrådgiver og senere som direktionsmedlem. Efterfølgende var han med i opstarten og direktionen i en energihandelsvirksomhed. Den videre karriere har budt på salg af komplekse IT risikostyringsprodukter, samt rådgivning og kapitalrejsning for vækstvirksomheder. Mikael er endvidere aktiv i erhvervsbestyrelser og Advisory Boards, hvor han udover faglig viden og erfaringer bidrager med Good Governance fra sin bestyrelsesuddannelse. I fritiden er Mikael engageret i frivillig- og organisationsarbejde i bestyrelse og som aktiv leder. Kontaktes på e-mail mt@nyco.dk og tlf. 61 71 31 04.

Se mere her https://www.linkedin.com/in/mikaeltipsmark/


Kurt Braarup Vestergaard
Kurt er uddannet maskiningeniør med produktion som speciale og har en HD i logistik. Kurt har haft en karirre i producerende virksomheder, hvor han har været planlægnings-, produktion-, fabriks- og tekniskchef i store danske og internationale virksomheder. De seneste 12 år har Kurt haft sin egen virksomhed, hvor han har prøvet hele rejsen fra at være iværksætter til at aflevere virksomheden til en større koncern. I de første år af hans karriere var fokus på drift, målstyring, effektivisering og optimering. Men i de senere år har blikket været rettet mod salg, differentiering, vækst og grøn omstilling. Kurt motiveres af forandringer. Af samme grund har hans mål altid været at bygge og skabe. Han arbejder efter mottoet; Der er ikke noget, som er umuligt – det umulige tager bare lidt længere tid. Kontaktes på tlf. 31 62 00 79 og e-mail braarup@outlook.dk.
Se mere på: https://www.linkedin.com/in/kurt-braarup-vestergaard/

Hvorfor os?

 • Vi er landsdækkende med partnere i samtlige regioner i Danmark.
 • Vi har en holistisk tilgang til den vejlednings- og sparringsproces, vi tilbyder iværksættere og virksomheder. Her ser vi som udgangspunkt virksomheden og dens situation, udfordringer og problemstillinger samlet og som et hele før vi adresserer en specifik problemstilling.
 • Vi gennemfører en omfattende, langsigtet opfølgning på de vejledningsforløb, virksomhederne eller iværksætterne kommer igennem.
 • Vi er uvildige. Vores vejledning er gratis og koster iværksætteren eller virksomheden kun den programsatte tid.
 • Vi har et højt videns- og erfaringsniveau, erhvervet igennem lange karriereforløb inden for mange forskellige virksomheder og inden for alle de problemstillinger og områder, som virksomhederne og iværksætterne typisk skal håndtere og operere indenfor. Størstedelen af partnerne selv er eller har været iværksættere, virksomhedsansvarlige og/eller ejerledere.

 

Vores vision

Vi ønsker at tage et aktivt medansvar for skabelsen af nye jobs i virksomheder i drift. Vi arbejder derfor for at igangværende virksomheder i hele landet, der har et dokumenteret levedygtigt koncept, kan vokse og udvikle sig bæredygtigt og succesrigt.


Vores idégrundlag

Vi er til for at kunne tilbyde virksomheder i drift uvildig vejledning, inspiration og sparring med afsæt i den betydelige indsigt, kunnen og erfaring, vi har erhvervet som aktive og succesrige virksomhedsledere og iværksættere.


Hvad siger virksomhederne?


Videolink ApS har været meget taknemmelig og tilfreds med den rådgivning, vi har modtaget fra vores advisory board udvalgt af Netvækst. Vi stod og skulle til at bygge en virksomhed op helt fra bunden, og i den proces var der mange uafklarede spørgsmål. Så det var med stor ydmyghed, at vi helt gratis, fik stillet et professionelt advisory board til rådighed. Det har bevirket, at jeg som direktør i Videolink ApS, har kunnet få svar på vanskelige spørgsmål, så som eks. juridiske og forretningskritiske emner, hvor jeg på daværende tidspunkt ikke havde den store erfaring. Desuden kunne vi også gøre brug af advisory boardets store netværk, hvilket har været til stor hjælp. Nu her efter snart ét år efter vi startede Videolink ApS, har vi opbygget et Videolink team og fået en bestyrelse på plads, så vi kan klare os selv fremadrettet. Jeg vil derfor endnu engang benytte lejligheden, til at og sige tusinde tak for jeres hjælp med at få Videolink startet i gang med professionel sparring. Det har været en stor hjælp. Jeg vil gerne tilbyde at Videolink kan være reference i jeres organisation / såfremt I måtte ønske dette. Jeg kan kun varmt anbefale andre start-ups i at tage fat i jer, lige som vi gjorde i sin tid. Stor respekt for jeres frivillige arbejde. Det har jeg sat stor pris på lige fra starten.

Mads Søndergaard, Videolink Aps.


Jeg er yderst tilfreds med forløbet hos netvaekst.dk Det jeg søgte var en person som havde lidt tyngde i forhold til at bygge en forretning op. En som kunne prikke til mig og mine uvaner på den gode måde. Jeg lærte følgende: blive bevidst om hvor vigtig det er at have en plan, hvor vigtig der er at holde fokus, hvor vigtig det er at gå efter sin drømmekunde, vigtigheden af at have et budget som kan være en guideline for hvor vi skal hen. Jeg kommer ud af forløbet med en styrket viden om hvad der er vigtig og at det faktisk er OK at være lidt struktureret. Jeg fik vendt mit forhold til Excel og forstod meningen med at have et mål.
Hannelise fra twominds


I har været en KÆMPE støtte i en svær tid, hvor jeg let kunne have tabt sutten, hvis ikke jeg havde haft jer som to mands heppekor på sidelinjen. Jeg synes faktisk, jeg blev bedre til at sælge efter mødet med jer. Men der skulle meget mere til for at klare skærene, som verden ser ud lige nu. Tusind tak for en god håndfuld rådgivningsmøder, der hver gang har inspireret og motiveret mig til efterfølgende at give den max gas efter bedste evne. Jeg er meget taknemmelig for, at I har brugt tid og kræfter på mig og min virksomhed – og har haft hjerte og empati i langt højere grad, end jeg havde turde håbe på.
Vibeke Lund - Sukkersheriffen


Samarbejdet med netvækst.dk har skabt gode muligheder for mig, som iværksætter, til at forbedre og optimere min virksomhed.
Daniel fra Gastrtrucken ApS


Jeg fik det jeg kom efter. Et spark bagi og et løft til at komme videre fra mit ståsted.
Camilla fra Salgsdna


Jeg har været utrolig glad for forløbet hos Carl, og han har været virkelig god til at give mig relevante lektier for, og deadlines.

Desuden er han et empatisk menneske og en god lytter. Carl har også været fantastisk til at sætte mig i forbindelse med

relevante spændende mennesker fra hans netværk.
Katrine fra Realstory


Vi er utrolig glade for den sparring vi får fra Niels og Jan. Vi går altid fra vores møder med fornyet energi, og nye idéer og udviklingsområder på papiret.
Linea & Anna fra LineaG


... nu kører vi det mere som et advisory board, hvor vi mødes 2 gange om året. Ole har været en god støtte, især på regnskabssiden.
Tine fra Opend ApS


Meget kvalificerede herrer, charmerende, med stor viden, de er gode til at videreformidle. Fin ordning tak indtil videre tænker ikke vi er færdige endnu.
Hanne fra Verdensrejser


Meget god sparring. Værdifuldt arbejde med at gøre strategien konkret. Hjælper med at fastholde fokus.
Carsten fra RoC Consult ApS


Forløbet med Carl Bokkenheuser var enormt givende for mig og min professionelle proces. Carl har støttet, skubbet og prikket til mig på bedste kærlige og respektfulde vis, og jeg er dybt taknemmelig for alt det, han har delt ud af og alt det jeg har fået med mig.
Suezanna fra Zenani


Jeg mærker en ægte interesse og engagement hvilket er meget motiverende op opløftende. Så er de 3 partnere Ingelise, Søren og Jørgen meget kompetente og inspirerende.
Anette fra Flying Nurses ApS


Rigtig fin sparring omkring forskellige områder for virksomheden.
Anne fra Expectations

Gasttrucken