Hvorfor os?

Vi er landsdækkende med partnere i samtlige regioner i Danmark.
Vi har en holistisk tilgang til den vejlednings- og sparringsproces, vi tilbyder iværksættere og virksomheder. Her ser vi som udgangspunkt virksomheden og dens situation, udfordringer og problemstillinger samlet og som et hele før vi adresserer en specifik problemstilling.
Vi gennemfører en omfattende, langsigtet opfølgning på de vejledningsforløb, virksomhederne eller iværksætterne kommer igennem.
Vi er uvildige. Vores vejledning er gratis og koster iværksætteren eller virksomheden kun den programsatte tid.
Vi har et højt videns- og erfaringsniveau, erhvervet igennem lange karriereforløb inden for mange forskellige virksomheder og inden for alle de problemstillinger og områder, som virksomhederne og iværksætterne typisk skal håndtere og operere indenfor. Størstedelen af partnerne selv er eller har været iværksættere, virksomhedsansvarlige og/eller ejerledere.
Pitch event_vejle_Frufo-9
Vores vision

Vi ønsker at tage et aktivt medansvar for skabelsen af nye jobs i virksomheder i drift. Vi arbejder derfor for at igangværende virksomheder i hele landet, der har et dokumenteret levedygtigt koncept, kan vokse og udvikle sig bæredygtigt og succesrigt.

 

Vores idégrundlag

Vi er til for at kunne tilbyde virksomheder i drift uvildig vejledning, inspiration og sparring med afsæt i den betydelige indsigt, kunnen og erfaring, vi har erhvervet som aktive og succesrige virksomhedsledere og iværksættere.