Bestyrelsesrekruttering til virksomheder

Netvaekst.dk tilbyder følgende i forbindelse med etablering af en virksomhedsbestyrelse.

1. Bemanding

Vi sikrer at kompetencer matcher behov. På baggrund af en dialog med virksomheden, udarbejder vi en profil på den eller de bestyrelsesmedlemmer, der kan skabe værdi for virksomheden. Efterfølgende identificerer vi kvalificerede emner, som forelægges virksomheden til bedømmelse. Derefter deltager vi i de interviews med de emner, som virksomheden ønsker at gå videre med.
Emner/kandidater identificeres ud fra relevante partnere i netvaekst.dk og via foreningens netværk.
Virksomheden står selv for den videre aftale med de emner, der vælges til den endelige bestyrelse.

Honorering sker efter aftale – og pr. emne. Betalingen sker ud fra et ”no cure no pay” princip. Vi honoreres ikke i de tilfælde hvor en eller flere netvaekst.dk partnerne indtræder i en virksomhedsbestyrelse efterfølgende et netvaekst.dk advisory board sparringsforløb.

2. Køreplan for bestyrelsens virke

Vi ved hvordan bestyrelsen skaber værdi. En bestyrelse er frem for alt ledelsens sparringspartner, og det er ikke kun et spørgsmål om, at den består af personer med de rette kompetencer og erfaring. Den giver mest – og nødvendig, værdi for virksomheden, hvis den deltager aktivt på fastsatte møder med en fast dagsorden og løbende også udenom de faste bestyrelsesmøder.

Derved kan den bedst bidrage til virksomhedens udvikling og løbende udfordre og stille skarpt på det, der skal forbedres med afsæt i aktuelle udfordringer, situation og problemstillinger.
Jeg tilbyder at udarbejde en individuel og virksomhedsspecifik køreplan og en opskrift på et værdiskabende bestyrelsesvirke.
Honorering for en køreplan sker efter aftale.

3. Bestyrelseskontrakt

Vi har erfaring for, hvad en kontrakt mellem det nye bestyrelsesmedlem og virksomheden skal indeholde og tage højde for. Vi tilbyder at udarbejde en skabelon til en sådan for virksomheden, som angiver og specificerer forudsætninger og betingelser for medlemmets tilknytning til virksomhedens bestyrelse.

Honorering for udarbejdelse af en skabelon sker efter aftale og uanset virksomhedens størrelse.