HJEM KONTAKT

Viden til vækst:

Et tilbud om en række møder med et aftalt formål, der tager udgangspunkt i virksomhedens aktuelle situation, med det formål at bringe den frem til et målsat nyt ståsted.

Indhold:

Op til 8 møder af ca. 2 timers varighed med deltagelse af 2 partnere fra netvaekst.dk

Fordele:

Virksomheden får tilført manglende ressourcer og kompetencer fra personer med tilsammen mindst 75 års erhvervserfaring.

Der tages udgangspunkt i virksomhedens aktuelle situation. Udfordringer identificeres og beskrives, der opstilles realistiske mål, og der udarbejdes en handlingsplan.

Udbytte:

Der opstilles klare målbare målsætninger for samarbejdet med netvaekst.dk

Erfaringsmæssigt kommer det til at dreje sig om følgende, prioriterede områder:

Med en coachende tilgang sikrer netvaekst.dk at det er virksomheden selv der gennemfører planerne.

Dette øger sandsynligheden for at det rent faktisk kommer til at ske som planlagt.

Se menuen Om os testimonials, hvilke udbytter tidligere klienter har givet udtryk for.

Form:

Møderække med referater og dagsorden

Yderligere oplysninger:

Der stilles følgende krav til de deltagende virksomheder

Der underskrives samarbejdsaftale samt netvaekst.dk etiske regler.

Kan igangsættes umiddelbart efter Pitch & Feedback, som henvisning fra erhvervsfremme organisationer eller ved direkte henvendelse til netvaekst.dk
Netvaekst.dk | Klerkegade 2A, 1.tv. | 1308 København K | Telefon: +45 2028 8838 | E-mail: info@netvaekst.dk
Copyright © All Rights Reserved