HJEM KONTAKT

Advisory Board:

Til de mere etablerede virksomheder, der er klar til en mere professionel strategisk ledelse, tilbydes et forløb, der bl.a. kan føre frem til oprettelse af en bestyrelse.

Indhold:

8 møder af ca.2 timers varighed med deltagelse af 3 partnere fra netvaekst.dk

Fordele:

Virksomheden får tilført manglende ressourcer og kompetencer fra personer med tilsammen mere end 100 års erhvervserfaring.
Ud over de økonomiske fordele, det koster kun den medgående tid, får virksomheden fastlagt strategiske pejlemærker, lagt taktiske planer og evt. tilført kompetencer, der kan løse operationelle udfordringer.

Udbytte:

Virksomheden bliver efter forløbet i stand til at vurdere om der skal oprettes en egentlig bestyrelse og i bekræftende fald, med hvilke kompetencer og persontyper.
Se menuen Om os testimonials, hvilke udbytter tidligere klienter har givet udtryk for.

Form:

Møderække med referater og dagsorden

Yderligere oplysninger:

Der underskrives samarbejdsaftale samt netvaekst.dk etiske regler
Kan igangsættes umiddelbart efter Pitch & Feedback, som henvisning fra erhvervsfremme organisationer eller ved direkte henvendelse til netvaekst.dk.
Netvaekst.dk | Klerkegade 2A, 1.tv. | 1308 København K | Telefon: +45 2028 8838 | E-mail: info@netvaekst.dk
Copyright © All Rights Reserved